Nyheter

Tryggheten ska öka, inte minska.

Alla ska känna sig trygga. Ökad polisnärvaro både för att förebygga och klara upp brott.
Vi värnar om den lokala hanteringen av Prio ett larm.

Din röst för fler bostäder.

Vi vill skapa goda förutsättningar och incitament för nyetablering av bostäder inom Surahammars kommun. Bostäder anpassade till livets alla skeenden.

Tappade uppkopplingen