Företag ska uppskattas och inte beskattas

Genom en öppnare kommunikation tillsammans med näringslivet kommer det öppnas upp möjligheter för expansion och nyetableringar i kommunen.

Tappade uppkopplingen