Företag ska uppskattas och inte beskattas

Genom en öppnare kommunikation tillsammans med näringslivet kommer det öppnas upp möjligheter för expansion och nyetableringar i kommunen.

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen