Din röst för fler bostäder.

Vi vill skapa goda förutsättningar och incitament för nyetablering av bostäder inom Surahammars kommun. Bostäder anpassade till livets alla skeenden.

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen