Din röst för fler bostäder.

Vi vill skapa goda förutsättningar och incitament för nyetablering av bostäder inom Surahammars kommun. Bostäder anpassade till livets alla skeenden.

Tappade uppkopplingen