Tryggheten ska öka, inte minska.

Alla ska känna sig trygga. Ökad polisnärvaro både för att förebygga och klara upp brott.
Vi värnar om den lokala hanteringen av Prio ett larm.

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen