Tryggheten ska öka, inte minska.

Alla ska känna sig trygga. Ökad polisnärvaro både för att förebygga och klara upp brott.
Vi värnar om den lokala hanteringen av Prio ett larm.

Tappade uppkopplingen